HD Monitoring

Klinische monitoring

 • Lichte hypoperfusie: dorst, zwakker perifere pulsaties, trage capilary refill
 • Bij ernstigere hypoperfusie: tachycard, tachypneu, oliguur

Basale monitoring

 • ECG: Tachycardie, aritmie en ST monitoring voor ischemie
 • Bloeddruk:
  • MAP geeft perfusiedruk weer (de normale waarde is bepalend)
  • Vergelijk bij opname non-invasieve drukken beiderzijds gemeten
  • Invasieve meting is nodig bij instabiliteit en vasoactive of inotropie
  • Invasieve monitoring is relatief gecontraindiceerd bij vaat anomalieen, bij gebrek aan collateralen en bij (aanstaande) thrombolyse
 • Serum Lactaat monitoring
  • Veneus en arterieel gelijk
  • Hoog lactaat bij opname is met mortaliteit geassocieerd
 • Arteriele zuurstof inhoud = AOC = (Hbx1.39xSaO2)+(0.03xPaO2)
Bij aanwijzingen voor hypoperfusie is aanvullende monitoring geindiceerd.

Aanvullende preload monitoring

 • Atriale drukken: Rechts gebruiken wij de CVD (DD rechts falen, tricuspidaal lek, tamponade). Een verhoogd CVD mag een fluid challenge niet beletten
  • Klinisch normaal 3cm boven jugulum onder 45 graden zitten
  • Invasief bij spontaan ademen 0-5mmHg
  • Invasief bij beademing <15mmHg, PEEP afhankelijk
 • Einddiastolische volumes: tegenstrijdige literatuur over correlatie met fluid responsiveness
 • Fluid responsiveness: bij de beademde patient zijn voorspellend:
  • De statische parameter “Global end-diastolic volume” van PiCCO (transpulmonale thermodilutie geijkte pulse contour analyse)
  • Dynamische parameters:
   • Pulse pressure variation >13% variatie in een enkele teug
    • PPV%=100 x {(PPmax-PPmin)/(PPmax+PPmin /2)
    • Sinus ritme is vereist, spontane ademhaling moet ontbreken en teugen moeten >8ml/kg zijn
   • Systolic pressure variation >10mmHg
  • Globale perfusie parameters per centraal veneuze lijn: ScvO2
   • Normaal in IC populatie 70-75% (oiv oa pijn en ademarbeid)
   • Hypopefusie verdacht <65%
 • Minimaal invasieve Cardiac Output (Cardiac Index = CO/ body surface area)
  • Pulse contour analysis: de trend is belangrijker dan absolute waarden
   • Relatieve CO ahv contour, sexe, leeftijd en model
   • Absolute CO na calibratie:
    • PiCCO™: transpulmonale (VA) thermodilutie
    • Pulseco/Lidco™: lithium dilutie
    • Vigileo/Flotrac™: niet
  • Oesophagus doppler (CardioQ™): bepaalt CO ahv aorta descendens doppler (70% van COtotaal), en model
  • Fick principle NICO™ bij beademde patienten:
   • obv VO2 = CO x (aO2-vO2) maar met CO2
   • vO2 = aO2- VO2/CO
   • (Hb x 1.39 x SvO2) = (Hb x 1.39 x SaO2)- VO2/CO
 • Echocardiografie voor contractiliteit (ejectie fractie): normaal >55%
 • Transpulmonary thermodilution (cave als de femoraal catheter distaal van het  diafragma ligt reken je aorta’s windpipe effect mee)
 • Pulmonary Artery Catheter (Schwann Ganz)
  • Indicaties:
   • Refractaire hypoperfusie
   • Ernstig longoedeem
   • Links en rechts preload beoordeling bij oligurie
  • Pulmonary artery occlusive wedge pressure:
   • PAOP 5-12 mmHg: normaal
   • PAOP >18-22 mmHg: genoeg hydrostatisch druk voor pulmonaal oedeem
   • PAOP <18 mmHg geeft natuurlijk bij een permeabel vaatbed ook oedeem
   • SvO2 (gemengd): normaal 65-70% (nb. Hb en arteriele saturatie)
   • ScvO2 altijd naast andere parenchym parameters of lactaat leggen
   • ScvO2 >70% streven wij ahv Rivers in de eerste 6 uur na, daarna is er geen evidence voor
   • ScvO2 > SvO2 als aanvoer uit v.cava inferior diep hypoxisch is door vasoconstrictie

Afstellen van monitors

ECG: RR in een afleiding met QRS geheel naar boven of naar beneden

Arterielijn: nullen op 4e intrecostaal midaxillair (RA)

Pulmonary artery catheters:

 • Bij flotatie is de Dicrotic notch indicatief van a.pulmonalis positie
 • De eind expiratoire drukken worden gemeten
 • Verschillende modellen inclusief continu CO (filament) en contine ScvO2
 • PAPdiastolisch is vaak 2-4mmHg hoger dan PAOP
 • PAPsystole is hoog bij: hypoxie, long ziekte, long embolie, links rechts shunts
 • PAPdiastole is hoog bij alle PAPsys hypertensie fatoren, hypervolemie, links falen en tamponade
 • PAOP is lager dan de LV vullingsdruk bij diastolische dysfunctie en bij een gereduceerd pulmonaal vaatbed (resectie of embolie) (weerstand)
 • PAOP is hoger dan de LV vullingsdruk bij veneuze obstructie, L atriale obsrtuctie, Mitralis ziekte, tachycardie >130, hoge pleuradruk (PEEP), West zone 1 plaatsing van de catheter (hoog)
 • CO variatie tot 10% geldt als meetfout

Beperkingen in monitoring

 • Pulse oxymetrie vertekent:
  • <90% sat (door de Hb dissociatiecurve duikt daar onder pO2 onder de 60mmHg)
  • CO wordt als O2 gemeten
 • Lactaat:
  • Hoort bij hypoxie en glycolyse
  • Hoort bij methanol/ethyleneglycol intoxatie
  • Hoort bij Thiamine deficientie
  • Hoort bij lever falen
  • Hoort bij Hematologische maligniteit
  • Hoort bij lactaat CVVH
  • Hoort bij Metformine, HIV medicatie of LinezoliComplicatiesd

Complicaties

 • Centrale lijnen geven complicaties bij:
  • Plaatsing: bloeding (CT), arterieel letsel, darmperforatie, pneumothorax, aritmie
  • Verblijf: infectie, thrombose en aritmie
  • Verwijdering: bloeding
  • Interpretatie: oa PEEP maar ook abdominal compartment
 • DVT van bovenste ledemaat is bij status na lijn en unilateraal pitting oedeem  64-70% aanwezig en verdient echo duplex, bij positieve uitslag is het advies 3 maanden coumarines (zwakke evidence)
Print Friendly, PDF & Email