Hypertensie behandeling

Acute i.v. therapie:

 1. Pijnstilling: overweeg analgetische challenge met Fentanyl 3-4ml @ 50 mcg/ml bolussen, effect na 5 minuten
 2. Nicardipine (Ca-antagonist) st.2-15 zonder bolus (0.5mg/ml)
  1. Geen effectect op de geleiding
  2. Bij overzetten op nicardipine dosering halveren
  3. Contraindicatie: verhoogde ICD
 3. Nitroprusside (NO-precursor) start 1-4 ml/u zonder bolus; gemiddeld 10-15 ml/u; maximaal 30-50 ml/u kort en 7-15ml/u langdurig (1mg/ml pomp)
  1. Cave ICP verhoging wegens venodilatiatie naast arterieel en dus niet geschikt bij neurotrauma
  2. Cave ondervulling of diastolische dysfunctie (zoals bij LV hypertrofie en dus diastolische dysfunctie na aortaklep stenose chirurgie) eveneens door veneuze component heftig effect
  3. Cave NFS (maximaal 24-48 uur of thiocyanide spiegels monitoren)
  4. Cave LFS
 4. Labetolol (α&β antagonist) 5 mg/ml
  1. Cave COPD
  2. Cave bradycadie (22-3e graads AV blocks zijn contraindicaties)

NTG geeft veneuze vasodilatatie en is nauwelijks antihypertensief.

Orale therapie:

 1.  β Blokker
  1. 2dd 12.5 mg Metoprolol (Selokeen®, hepatogeen geklaard)
  2. Sotalol (Hepatogeen, ook ritmebehoud na conversie)
  3. Cave DC en COPD
 2. Ca-antagonist
  1. 1dd 5-10 mg Amlodipine (Norvasc®)
  2. Cave: bij DC longoedeem en compensatoire tachycardie
  3. Geschikt bij vaatlijden
 3. ACE remmers
  1. 3dd 6.25-25 mg Captopril (max 150 mg)
  2. Cave: bij NFS (of DC) K+
  3. Wel cardiac remodelling bij DC
 4. Diuretica
  1. 1dd 12.5-25 mg Hydrochloorthiazide (max 50 mg)
 5. α1 antagonist
  1. 1dd 48 mg Doxazosine (Cardura®)
  2. Bij refractaire hypertensie
 6. AT2 Agonist
  1. 1dd 8 mg Candesartan (Atacand®)
  2. Bovenop of in plaats van ACE remming
  3. Cave NFS met K+
Deze aantekeningen uit de praktijk zijn geen instructie. Schakel supervisie in als de procedure je niet eigen is.
Print Friendly, PDF & Email