NVIC Richtlijn milde hypothermie na OHCA – 2003

originele pdf

Prognose: 20% haalt het ziekenhuis en 7% wordt in goede conditie ontslagen. Deze statistieken zijn afhankelijk van de zorgketen inclusief CPR op straat en ambulance aanrijtijden. De overleving hangt met name af van de tijdsduur tussen collaps en defibrillatie. Na 14″ is de overleving ondanks CPR vrijwel nihil. Het initieel ritme is voorspellend vooroverleving met 9.5% overleving op VF tegenover 1.6% op asystole.

Twee prospectieve gerandomiseerde studies uit 2002 geven aan dat milde hypothermie (12-24 uur 32-34 graden) de korte termijn overleving verbetert [1.2].

DNR beslissingen resulteren natuurlijk in lagere overlevingskansen. Nieman-2001 geeft aan dat 68% in de eerste dag plaatsvinden, dat er bij 30% variabelen waren die een goede uitkomst voorspelden en dat het bij succes gemiddeld 2.7 dagen duurde om wakker te worden.

Bulut-2000 geeft in een onderzoek van slechts 72 patienten aan dat de overleving gelijk is bij PTCA, thrombolyse of zonder specifieke coronaire therapie.Engdahl-2000 geeft uit onderzoek van 579 patienten geeft aan dat interventie bij neurologisch beter patienten de overall overleving verbetert.

De neurologische prognose is bepalend. Alleen een afwezige SEPP N20 (somatosensore cortex), afwezige motor respons op pijn stimulus en negatieve pupil reactie op dad drie voorspelt 100% een negatieve uitkomst.

Uit xenon-CT studie blijkt dat de regionle cerebrale bloedstroom en de verdeling van dien vertsoord wordt terwijl de cerebrale O2 consumptie na enkele uren a normaliseert. In dit tijdvlak is de cerebrale perfusie sterk afhankelijk van de systemische bloeddruk. Als therapie zijn hogere MAP, vermijden van hoge CO2 en hemodilutie voorgesteld (dierexperimenteel).

Hypothermie werkt hier niet op in maar beperkt de productie van lipide oxidatie producten en het vrijkomen van exciterende aminozuren. Het nadeel is een verhoogde kans op pneumonie.

In de Europese MC studie resulteert koelen tot 32-34 graden binnen 8 uur en 24 uur lang in een 0.74 risk ratio voor overlijden binnen 6 maanden, en in insignificant meer infecties.

In de Australische studie resulteert koelen tot 33 graden binnen 2 uur en 12 uur lang bij MAP 90-100 en pCO2 (temp gecorrigeerd) 40 geen overlevingswinst op maar wel significant vaker een goede neurologische uitkomst.

Dierproeven wijzen uit dat actief opwarmen in verlaagde cerebrobeneuze saturaties resulteert. Daarom gaat de voorkeur uit naar passief opwarmen.

Print Friendly, PDF & Email