NVIC Richtlijn Ontwenning van beademing – 2007

originele pdf

Criteria

 • De RSBI (rapid shallow breathing index) = f/VT is de beste voorspeller met cut-off waarde 100 is e NPV 95% en de PPV  78%. Dit is bij CPAP zonder ASB.
 • Een SBT (spontaneous breathing trial) duurt uiterlijk 30 minuten
 • Als de SBT faalt zijn de opties
  1. Dagelijks korte SBT (even succesvol als twee uur testen)
  2. Dagelijks uitbreidend SBT tot twee uur (beste in Spaanse trial)
  3. Afbouwen van pressure support (beste in Franse trial)
  4. SIMV beademing met het afbouwen van de frequentie (in literatuur het minst succesvol)
 • Als weanen niet lukt kan er met een thuis beademing centrum overlegd worden (Groningen, Utrecht, Rotterdam of Maastricht)

Ely formuleert zes criteria waarmee gescreened kan worden of een patient in aanmerking komt om te weanen. Toepassing van dagelijkse beoordeling op deze parameters bespoedigt detubatie:

 • P/F > 200mmHg of 26.7 kPa
 • PEEP 5cm H2O
 • RSB < 105 teug/min.L
 • Aanwezige hoestreflex
 • Geen vasopressoren
 • Geen continue sedativa

Oorzaken voor moeilijk weanen

 • Hoog benodigd minuutvolume (sepsis of hyperalimentatie vCO2 danwel dode ruimte)
 • Verminderde compliantie
 • Verhoogde luchtweg weerstand
 • Verminderde ademprikkel (opiaat of neurologie)
 • Spier aandoeninigen
 • Peifere neurologie (CIPN, spinal, Guilain Barre, phrenicus)
 • Structurele thorax afwijkingen
 • Hartfalen

Criteria voor het falen van SBT 

 • RF>35/min
 • TV<0.005L/kg
 • f/VT >100
 • Sat < 90%
 • Respiratoire acidose
 • Hartfrequentie >140
 • Hartfrequentie stijging > 20%
 • Systols <90 of >180
 • Vegetatieve verschijnselen (zweten en angst)
 • Uitputting

Extubatie criteria

 • GCS>8
 • Onbedreigde bovenste luchtweg
 • Aanwezige hoestreflex
 • Geen slikstoornissen

Protocolaire beoordeling van weanbaarheid verkort beademingsduur

Protocollaire ontwenning verkort beademingsduur en de Ic opname zonder complicaties te induceren (zoals reintubatie of mortaliteit)

Meerdere beoordelingen per dag verkort beademingsduur niet

 

Print Friendly, PDF & Email