Postoperatief CTC

[anatomie link]

Reden van opname\ Post operatief na XX

VG\

 • XX
 • XX

Preop Rx\

 • XX (evt stopdatum)
 • XX

All\ XX

Intox\ Alc XX, Tabak XX, Drugs XX

Lengte & gewicht\ XX kg en XX m

Korte klinische decursus\

 • Aanleiding: XX
 • Laatste event: XX

Cardiale analyse\

 • Coronair lijden
  • Links
  • Rechts
 • Klep lijden: XX
 • Ventrikel functies: LVF XX en RVF XX

OK\ CABG x XX (XX locatie van de anastomosen en aard: veneus of arterieel), XX met of zonder perfusie

 • XX Klepoperatie: vervanging of plastiek
 • XX Bijkomende ingrepen: PM/ IABP
 • XX Controle: drains (pleura open?)
 • Klemtijd XX” bij Perfusietijd XX”

Anesthesie:

 • Intubatie: XX moeilijkheid (stembanden XX a vue)
 • Bloedproducten: XX PC’s, XX Cellsaver, XX FFP’s, XX Tr
 • Stolling correctie: XX Protamine, XX Tranexaminezuur
 • Mislukte vaatpuncties

Status bij opname op IC\

 • Circ\ XX pompen geeft XXRR bij XX pols met XX VAG, crepiteren xx/xx, xx acra, xxdonkere/lichte urine
 • Stol\ Thoraxdrain met XX cc, INR XX, APTT XX en Tr XX. XX celcius
 • Resp\ PC/PS XX x XX/XX@XX% geeft pO2 XX en pCO2 XX
 • Neur\ Pupillen X/X XX Isocoor

Aanvullend onderzoek\

 • ECG: Ritme, PR, QRS, XX nieuwe ischaemische stigmata
 • XX PM drempel en onderliggend ritme
 • X Thorax: Tube XX cm boven carina, lijnen en sondes, pneu
 • Lab: Hb CKMB TropT Tr PT APTT Fibrinogeen

Beleid\

 • Circ:
  • Tensie: streef MAP XX
  • Ritme: PM (XX gedrempeld)
 • Stolling correctie afhankelijk van drain productie
 • Neur: Sedatie stoppen bij normothermie
 • Resp: XX vlotte detubatie
Print Friendly, PDF & Email