ALS – Advanced Life Support

4xH & 4xT:

 • Hypoxie
 • Hypovolemie
 • Hypo/Hyper-Kaliemie of metabool
 • ….Hypothermie
 • Tensie pneumothorax
 • Tamponade van pericard
 • Toxine
 • Thromboembolie (coronair of pulmonaal)

ALS

 1.  BOM Bevestigen: is er adequate BLS, O2 en meting van resultaat
  1. Adequate BLS is 30:2 100bpm 5cm
 2. Ritme: shock (VF/polsloos VT) of non-shock (PEA / asystool)
 3. In de  volgende twee paden blijft minimum onderbrekingvan BLS belangrijk
  1. SCHOCK SEQUENTIE (VF/VT)
   1. Zo snel mogelijk defibrilleren
   2. Pas na derde schok Rx 1mg Adrenaline, om het blok herhalen
   3. Pas na derde schok Rx 300mg Amiodarone, evt 150mg na 5e block
    1. Nooit Lidocaine na Amiodarone geven
    2. Alleen Lidocaine ter vervanging als Amiodarone er niet is 1mg/kg
   4. Schok met 150-200J Bifasisch of 360J monofasisch
   5. Na twee minuten zo kort mogelijk ritme check: bij breed BLS, bij georganiseerd ritme output controle
  2. NON-SHOCK SEQUENTIE (PEA/asystool)
   1. Rx Adrenaline zo snel mogelijk en herhaal om het block
 4. Bijzondere gevallen:
  1. Geef Magnesium 2g  bij Torsade of (S)VT met mogelijke deficientie
  2. Geef CalciumChloride (10ml10% =6.8mmol) bij hyperkaliemie, hypocalciemie of antagonist overdose
  3. Geef NaBic bij hyperkaliemie of overdosis tricyclische antidepressiva
  4. Geef weloverwogen Fibrinolyse en zet reanimatie daarna minimaal 60 minuten voort
  5. Start met 3 achtereenvolgende schokken bij waargenomen ontstaat van VF/VT tijdens/na CAG/cardiochirurgie en ga dan met schock sequentie door

Zakkaarten:

Shock blocks
Non shock blocks
4H4T
Specifieke therapie
Print Friendly, PDF & Email