Homeostase: Zuur-Base

De aniongap = AG = (Na+K)-(Cl+Bic)

 • Soms laat men K erbuiten
 • Norm is 8-12 en bevat ook Albumine
 • Bij laag Alb hoort ook lager normaal AG!
 • Bij alkalose is AG 3-5 verhoogd door eiwit lading
Naast de normale Henderson-Hesselbach benadering is er ook die van Stewart met zijn Strong Ion Difference (SID). Strong ion zijn ionen die bij fysiologische pH voorkomen. SID = (Na+K)-Cl Dit staat voor de renale reactie op acidose (HCl uitscheiden)

Metabole acidose

pH <7.35; Bic<22 mmol/L; en base excess (BE)<-3

DD:

 • AG normaal: Chloor
  • Renaal SID > 0
  • Non-renaal SID <0
 • AG verhoogd: Lactaat (als sterk ion 1:1 in AG), ketonen of toxine (alcoholen als methanol, ethyleen)
  • AG verhoging komt overeen met BE verlaging tenzij Cl↑ meespeelt
 • Igv functionele nier SID Negatief (meer Cl uitscheiding dan Na+K)
 • Evt kun je verwacht CO2 berekenen = 0.8Bic+8 = 40+BE

Beleid:

 • Sluit eerst shock uit
 • Corrigeer hypokaliemie voor pH (ernstig depleet)
 • Wij (EUvsUS) suppleren Bic arbitrair bij pH<7.2: onduidelijk effect op uitkomst

Nb. Bicarbonaat infuus geeft CO2 stijging en is dus bij respiratoire insufficientie gevaarlijk. Bij chronische NFS geven we evt wel oraal Bic

Metabole Alkalose

DD:

 • Acuut: GE zuur verlies of Cl depletie door Na iv (niet NaCl: Bic, Citraat, Lactaat)
 • Op IC: Hypovolemie (Furosemide) en chonische hypercapnie (na hypoventilatie)
 • Chronisch: diuretica
 • Endocrien: Cushing, Aldosteronisme, corticosteroid gebruik
 • Evt kun je verwacht CO2 berekenen = 0.7Bic+21 = 40+(0.6BE)
Beleid (evt):
 • NaCl 0.45% en staken diuretica
 • KCl suppletie, evt met Kaliumsparende diuretica (sparen ook Cl)
 • PPI tegen GE verlies
 • Acetazolamide (250-500 mgt bid) remt koolzuur anhydrase (Na uitscheiding> Cl)
 • Er wordt op sommige plaatsen wel eens HCl toegediend

Respiratoire acidose

Respiratoire acidose wordt maar traag metabool gecompenseerd (na 5 dagen).

DD Hypoventilatie:

 • Primair: COPD, opiaat of ontoereikende beademing
 • Secundair: Verhoogd metabolisme of bij NaBic infusie

Respiratoire alkalose

Hyperventilatie met DD: Pijn/angst, centraal neurologische ziekte, sepsis, DC, …

Ook hier traag metabool gecompenseerd (na 5 dagen).

[terug naar PACT overzicht]

Print Friendly, PDF & Email