Homeostase: Kalium

Hypokaliemie

De DD is overzichtelijk:
 • Verlies: diuretica, laxantia en braken, hypomagnesiëmie, renale tubulaire acidose
  • type 1 = distale H+ retentie
  • type 2 = proximale = Bic excretie
 • Intracellulaire redistributie: Insuline en Salbutamol, alkalose en ook wel leucocytose (AML)
 • Lage intake
Screen bij hypokaliëmie op bijwerkingen:
 • Aritmie
 • Metabole alkalose (gevolg)
Vaak is dit hypokaliëmie pas <3 mmol/L symptomatisch. Daarom is screening op IC nodig bij:
 • Aritmie, vooral postoperatief (ECG Tvlak/negatief en U-golf, evt QRS verbreding)
 • Agressieve acidose corrrectie (mn NaBic)
 • Diuretica
 • Grote GE verliezen (sonde, fistel/stoma of rectaal)
 • Eindstadium leverfalen en hepatische encephalopathie
 • Prescriptie van:
  • Inhalatie van β-mimetica (Salbutamol) of Insuline
  • Amfotericine B (Nefrotoxisch)

Plasma K spiegel correleert noch met het totaal K tekort, noch met de hoogte van ECG afwijkingen

Beleid:

 • Behandel eerst HD met aritmie
 • Corrigeer bij voorkeur enteraal
 • Corrigeer iv met  tot 10mmol/u met KCl (of K3PObij acidose of hypofosfatemie)
 • Corrigeer Hypomagnesiemie
 • Vervang zo mogelijk Glucose infuus met NaCl

Hyperkaliëmie

Symptomatisch >6 mmol/L, behandel >5mmol/L
DD
 • Verlaagde uitscheiding: acuut nier falen, hypoaldosteronisme (met verstoorde Na resorptie), NSAID’s, ACErem, type IV renale tubulaire acidose
 • Extracellulaire redistributie: fors cel verval (focale ischemie, rhabdomyolyse), metabole acidose, digitalis intoxicatie, insuline deficiëntie (DKA), β-blokkers en uitputting
 • Hoge intake (iatrogeen)
 • Meetfout
Beleid:
 • Aritmie fysiologisch antagoneren: 10ml CaGluconaat 10% (tot 3 maal)
 • Causaal behandelen en agraverende medicatie stoppen (ACE, Spironolacton)
 • Redistribueer:
  • 10IE Actrapid in 50 ml Glucose 50% iv in 20″ (waarna gluc 5% infuus voor niet diabeten)
   • ≈ 0.6-1.0 mmol/L verlaging
  • β2-agonist inh (10-20 mg Salbutamol in 10″)
   • 3-4 x bronchodillatatie dosis
   • Intracellulaire shift via een ander mechanisme dan Insuline
   • Werkt minder onder β blocking
  • 100ml Natrium Bic 8.4% igv metabole acidose
 • Uitscheiden:
  • GE: 30g Resonium supp
  • Renaal:
   • Zn Lis diuretica bij goede nierfunctie
    • Cave geen Furosemide bij rhabdomyelise: acidotische urine
   • Zn Dialyse bij slechte nierfunctie
  • Renaal igv acidose: NaBic en eventueel hyperventilatie
 • Bij DD endocriene etiologie start steroide suppletie tijdens diagnostiek

[terug naar PACT overzicht]

Print Friendly, PDF & Email