Hyponatriemie

Vier varianten van hyponatriaemie:

Achtergrond:

 • Natrium is het osmotisch aangrijpingspunt dat water stuurt
 • Een normaal mens heeft 2000 tot 2500 mmol Na+
 • 200 tot 300 mmol Na+ verlies veroorzaakt tensie dalingen (evt bij 400 mmol Na+ in chronisch gevallen)

Differentiaal diagnose:

 1. Absoluut H2O overschot: SiADH
 2. Absoluut Na+ tekort: saltwasting door water intake met Thiazide/diaree
 3. Absoluut H2O overschot & Na+ tekort:Salt waisting en meer drinken dan bij 2.
 4. Absoluut H2O overschot & Na+ overschot: Nefrotisch syndroom, Leverfalen, of Decompensatio Cordis (oedeem is indicatief van absoluute hypernatriaemie)

Stappenplan

 1. Schat het normale water volume van de patient (corrigeer voor habitus)
  • 60% bij jonge man
  • 50% bij jonge vrouw
  • 50% bij oude man
  • 45% bij oude vrouw
 2.  Hoe veel water intake zou er nodig zijn om de hyponatriaemie te verklaren?
  • 140 x WaterNormaal volume = Na+nu x WaterBenodigd volume
  • WaterBenodigd volume = (140/ Na+nu) x WaterNormaal
  • Benodigde intake =  WaterBenodigd volume – WaterNormaal volume
  • Benodigde intake = ((140/ Na+nu) x WaterNormaal) – WaterNormaal
   • Is dit volume realistisch? Bij diepe hyponatriaemie niet.
 3. Hoe veel Na+verlies zou er nodig zijn om de hyponatriaemie te verklaren?
  • Benodigd mmol Na+ verlies = (140-Na+nu) x WaterNormaal volume
   • Is dit  verlies realistisch, ook met het oog op de tensie?

Als er oedeem is en DD 1. en 2. af vallen is het 4.:

 1. Absoluut H2O overschot: SiADH
 2. Absoluut Na+ tekort: saltwasting door water intake met Thiazide/diaree
 3. Absoluut H2O overschot & Na+ tekort:Salt waisting en meer drinken dan bij 2.
 4. Absoluut H2O overschot & Na+ overschot: Nefrotisch syndroom, Leverfalen, of Decompensatio Cordis (oedeem is indicatief van absolute hypernatriaemie)
Print Friendly, PDF & Email