Urine alkaliseren

In geval van rhabdomyolyse met CK>5000 kan er gekozen worden voor het alkaliseren van de urine.

Hier is beperkt evidence voor. Er  kan om die reden eventueel met de nefroloog overlegd worden.

De werkafspraken:

  • Start met Bic 100cc 8.4% in 1 uur
  • Streef urine pH <5
  • Monitor lab regelmatig ter voorkoming van pH <7.50 en van Bic>30
Print Friendly, PDF & Email