Pulmonale hypertensie

Benadering van Pulmonale Hypertensie (PHT) volgens Lust:

  • Beredeneer zo mogelijk de etiologie
  • Bepaal de PAP drukken, introduceer een Schwann-Ganz
    • Normaal zijn PAPsys 15-28 mmHg en PAPdia 5-15mmHg
  • Bepaal TI (een teken van R decompensatie bij langer bestaande PHT)
  • Bepaal of de PHT gefixeerd is door met de SG in situ:
    • Op de a. pulmonales port 1cc NTG te geven (0.5mg/ml)
    • PAPsys daling van 10-20mmHg is significant en duidt dynamische PHT
  • Bij Dynamische PHT volgt gerichte vasodilatoir therapie:
    • NO beademing
      • NO gas van de kinder
      • Tot 100 particles/million
      • NO2-grafie kabel en monitoring (streef <10%)
    • Prostacyclines:
      • Iloprost (evt inhalatie, evt iv)
    • Enoximon (iv)
    • Op termijn oraal: Viagra/ Nifedipine/ Ketanserine
  • Bij PHT is afterload reductie links van waarde, met name bij een slechtere linker ventrikel functie
Print Friendly, PDF & Email