Pulmonale hypertensie

Benadering van Pulmonale Hypertensie (PHT) volgens Lust:

 • Beredeneer zo mogelijk de etiologie
 • Bepaal de PAP drukken, introduceer een Schwann-Ganz
  • Normaal zijn PAPsys 15-28 mmHg en PAPdia 5-15mmHg
 • Bepaal TI (een teken van R decompensatie bij langer bestaande PHT)
 • Bepaal of de PHT gefixeerd is door met de SG in situ:
  • Op de a. pulmonales port 1cc NTG te geven (0.5mg/ml)
  • PAPsys daling van 10-20mmHg is significant en duidt dynamische PHT
 • Bij Dynamische PHT volgt gerichte vasodilatoir therapie:
  • NO beademing
   • NO gas van de kinder
   • Tot 100 particles/million
   • NO2-grafie kabel en monitoring (streef <10%)
  • Prostacyclines:
   • Iloprost (evt inhalatie, evt iv)
  • Enoximon (iv)
  • Op termijn oraal: Viagra/ Nifedipine/ Ketanserine
 • Bij PHT is afterload reductie links van waarde, met name bij een slechtere linker ventrikel functie
Print Friendly, PDF & Email