Gastroparese / Maagretentie

Bij een maaghevel:

 • Voorwaarden voor proef klemmen:
  • De productie dient minder te zijn dan de verwachte ruim 1.5L per dag
  • Gallig product pleit na bevestiging van de positie van de tip in de maag tegen
  • Hoog linkende peristaltiek pleit tegen terwijl een stille buik dat niet doet
 • Uitvoering (maximaal twee maal per dag uitvoeren):
  • Klem de drain 3 uur af en sta minimale orale intake toe
  • Open de drain bij misselijkheid of braken, en laat hem verder hevelen
  • Controleer anders de  retentie na 3 uur
  • Bij 3 uur retentie >100cc gefaald: verder hevelen
  • Bij 3 uur retentie <100cc geslaagd: verder klemmen in afwachting van spontane intake (evt als voedingsonde te gebruiken)

Bij uitbreiden van voeding per maagsonde:

 • Start voeding op st.21 ml/u en controleer retenties elke 6-8 uur
 • Bij retentie <500ml: maximaal 21 ml/u ophogen of 25% van het quotum
 • Bij eenmalige retentie  >500ml: niet ophogen, 500ml teruggeven en start prokinetica
 • Bij twee opeenvolgende retenties >500ml: voeding 25% reduceren, gooi retentie weg
 • Bij drie opeenvolgende retenties >500ml: start evt postpylorische voeding (3 lumen)
 • Als postpylorisch voeden niet lukt: start TPN

Nb. Bij uitgebreide retenties valt te overwegen of de sonde te diep ligt, X-BOZ kan dat uitwijzen

Nb. Prokinetica:

 • 3dd 250mg Erythromycine gedurende maximaal 3 dagen
 • 3dd 10mg Metoclopramide
Print Friendly, PDF & Email