Inductie & intubatie

Indicatie: Hypoxie, dreigende respiratoire insufficientie, verlaagd bewustzijn, afwezige luchtweg reflexen of luchtweg bedreiging

Overweeg alternatieven bij moeilijkheden:

 • Waterset en mayotube
 • Larynxmasker
 • Coniotomie
 • Flexibele scopie intubatie

Zie SAMT cursus

Inschatting van de moeilijkheidsgraad van intubatie:

Het risico bij intubatie kan ingeschat worden door:

 • Aspiratie risico te bepalen (als niet nuchter dan bij voorkeur rapid sequence)
 • Beschrijving bij eerdere intubatie na te gaan

Ook de LEMON rule geeft een inschatting:

 • Look externally: Retrognatie, grote tong, korte nek, baard
 • Evaluate 332: 3cm ramus mandibulae, 3cm aperture 2cm tussen tongbasis en larynx
 • Malampati score: 1-2 is goed, 3 betekend rekening houden met moeilijke intubatie, bij 4 is de kans daarop >10%
 • Obstruction: stridor en slikproblemen
 • Neck: obese, stijf (Bechterew),

Malampati score:

Overweging:

 • Rapid sequence bij aspiratie risico (geen beademd intermezzo tussen sedatie en verslapping)
 • Backup bij moeilijke intubatie (team en technieken)

Voorbereiding:

 • Mise en place – Hypotensie opvang:
  • Aparte “vullijn” met een drukzak vulling en een reserve kolf
  • Aparte “knijplijn” met noradrenaline en hierachter een pomp met 10-20ml/uur voor stuurbaarheid (zeker bij perifere toegang)
  • Indien aanwezig heeft een centraal veneuze lijn de voorkeur omdat medicatie sneller aankomt
 • Mise en place – Inductie & sedatie:
  • “Inductielijn” (eventueel de vullijn dicht op de patient)
  • Inductie medicatie
   • Fentanyl 1.5-2 mcg/kg ≈ 150-200 mcg (3-4ml @ 50mcg/ml)
   • Etomidaat 1 ampul @ 20mg opgetrokken en een reserve ampul stand by (minderen bij instabiliteit lager doseren)
    • Igv instabiele hemodynamiek evt ketamine 0,5-1 mg/kg
   • Rocuronium (Esmeron®) 1 mg/kg ≈ 50-100 mg @ 50-100kg (5-10ml @ 10mg/ml = 1-2 ampullen)
   • Evt Suggamadex (Bridion®) de selectieve relaxant binder 16 mg/kg ≈ 800-1600 mg @ 50-100kg (8-16 ml @ 100 mg/ml in 5ml ampullen); rocuronium is 5 minuten na gebruik toepasbaar maar zal 25 minuten na gebruik wel langzamer inwerken
  • Pomp propofol of midazolam, minimaal ter overbrugging van verslapping
 • Mise en Place – Intubatie
  • Aspiratie preventie: Yankauer zuig en diepe zuigsonde en zo nodig en mogelijk een maaghevel
  • Videolaryngoscope en / of laryngoscope met blad 3 en 4 (lampje getest)
  • Tubes (meerdere maten)
  • Cuff spuit (10cc)
  • Stilettes (i.g.v. Glidescope ook het bijbehorende stilette)
  • Fixatie materiaal (pleister)
  • Backup Mayo of Guedel  tube
  • Backup larynxmasker (is maar een een masker)
  • Gecontroleerde ingestelde beademingsmachine met gecontroleerde capnografie
 • Werkplek inrichting:
  • Verlichting en mise en place
  • Toegang voor de intubeerder aan het hoofdeind
  • Positionering van patient inclusief hoogte
 • Informeer vooraf zowel patient als familie.
 • Brief het complete team over mise en place, lijnen, procedure, opties en rollen
 • Procedure:
  • Check of team klaar en tevreden is
  • Preoxigeneer met watterset (laat patient zelf ademen, cave maag inflatie)
  • Schakel het geluidsignaal van de saturatiemonitor aan
  • Hypotensie preventie: Start lage stand vasopressie en vul eventueel
   • Normaliseer preexistente hypotensie
    • Vul en knijp
   • Anticipeer uitgesproken tensie daling:
    • Bij tachycardie
    • Bij SIRS
  • Wacht zo mogelijk toereikende tensie en saturatie af
  • Induceer met etomidaat 0,3 mg/kg tbw minus een reductie wanneer hemodynamische instabiliteit verwacht mag worden (etomidaat werkt 12 minuten), igv hemodynamische instabiliteit reductie of ketamine 0,5-1 mg/kg gebruiken, indien ook geen bewustzijn dan nalaten
  • Intubeer in maximaal twee pogingen
  • Gebruik evt cricoid druk BURP (back upward right pressure) om de stembanden a vue te brengen (dit helpt niet tegen aspiratie)
  • Gebruik een voerder als stembanden niet a vue komen
  • Zet sedatie voort (esmeron werkt 30-60 minuiten)
 • Bij tegenslag:
  • Roep na twee mislukte pogingen een collega, kap en vraag om larynxmasker en coniotomieset
  • Can’t intubate can’t ventilate = nood situatie die binnen 3 minuten hypoxie opgelost moet worden:
   • Overweeg verslapping op te heffen met suggamadex 16mg/kg
   • Vraag onmiddelijk coniotomie en breng die in

Deze aantekeningen uit de praktijk zijn geen instructie. Schakel supervisie in als de procedure je niet eigen is.

Print Friendly, PDF & Email